Publikumsinformasjon om Naturtypekartlegging i 2019

Naturtypekartlegging er en offentlig kartlegging av naturen i Norge på oppdrag fra Stortinget gjennom Stortingsmelding 14 fra 2015. Kartleggingen er en del av Natur i Norge (NiN) som er et system for inndeling og systematisering for all variasjon i naturen i Norge. NiN består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø og er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur.

Kartleggingsområdene som skal undersøkes er fordelt over verneområder og rute-områder av prioritert viktighet fra Fylkesmannen.

Under finnes lenker til videre informasjon om kartleggingen, samt zip-filer som kan lastes ned og brukes i GIS-programvare.

 

Interaktivt webkart over kartleggingsområder

 

Infoside
Artsdatabanken

 

 

 

 

 

 

Miljøkommune.no

 

Naturbase

 

Stortingsmelding 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartleggingspakker, GDB

 

Kartleggingspakker i 2019 i geodatabaseformat

 

 

 

Supplerende kartlegging, GDB

 

Kun filer for supplerende kartlegging i 2019 i geodatabaseformat

 

 

 

 

 

Kartleggingspakker, Shape

 

Kartleggingspakker i 2019 i ESRI shape-format

 

 

 

Supplerende kartlegging, Shape

 

Kun filer for supplerende kartlegging i 2019 i shape-format

 

 

 

 

 

SSB-rutenett Norge, GDB

 

SSB 500mx500m-ruter, hele Norge i geodatabseformat

 

 

 

 

 

SSB-rutenett Norge, Shape

 

SSB 500mx500m-ruter, hele Norge i shape-format

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål kan Janne Teigen Braseth (janne.teigen.braseth@miljodir.no) kontaktes.